Aleksandra Fajga

Prezes zarządu

Pedagog specjalny Magister w zakresie rewalidacji osób upośledzonych umysłowo - oligofrenopedagog. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie usprawniania dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz studia podyplomowe w zakresie Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Ponadto ukończyła kurs doskonalący Alternatywne Metody Komunikacji ze szczególnym uwzględnieniem systemu symboli Bliss w Ośrodku Szkoleniowym Blissa oraz kurs doskonalący: Metoda Ruchu Rozwijającego oraz Metoda Dobrego Startu w Polskim Towarzystwie Dysleksji w Gdańsku. Jest trenerem grupy DAT (Disability Awareness Training), odbyła szkolenie trenerskie organizowane przez "PHAB Making More of Life Together" w Wielkiej Brytanii.