Barbara Jackowiak - Szpala

Koordynator psychologów

Psycholog o specjalności: wspomaganie rozwoju człowieka z przygotowaniem pedagogicznym.Ukończyła liczne szkolenia w zakresie terapii dzieci ze spektrum autyzmu. Certyfikowany terapeuta metody werbo - tonalnej oraz diagnosta profilu psychedukacyjnego PEP-r i wielu innych.