Magdalena Wysińska

Wiceprezes zarządu

Pedagog specjalny, logopeda.
Magister w zakresie rewalidacji osób upośledzonych umysłowo - oligofrenopedagog. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie logopedii z emisją głosu oraz Wczesnego Wspomagania Rozwoju.