Fundacja Wspierania Rozwoju AiM

O Fundacji


Fundacja Wspierania Rozwoju AiM powstała w październiku 2019 roku. Celem Fundacji jest działanie na rzecz osób niepełnosprawnych w szczególności ułatwianie dostępu do specjalistycznych form terapii, wspieranie instytucji zajmujących się specjalistyczną terapią dzieci i osób dorosłych z niepełnosprawnościami, promowanie wiedzy na temat niepełnosprawności i form terapii, wspieranie kształcenia terapeutów.

Fundacja zbiera środki które przeznacza na realizację celów statutowych oraz wykorzystuje jako niezbędny wkład własny w realizacji projektów współfinansowanych z innych źródeł.

Jeśli chcieliby Państwo wspomóc działalność fundacji podajemy numer konta:

Fundacja Wspierania Rozwoju AiM
Alior Bank 70 2490 0005 0000 4530 4642 8454   

 

Realizowane projekty


Szanowni Państwo!

Nasza Fundacja realizuje projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego "Systematyczna rehabilitacja dla osób przewlekle chorych z powiatu toruńskiego".

W ramach projektu oferujemy systematyczną fizjoterapię w warunkach domowych dla 6 osób zamieszkałych w powiecie toruńskim.
O udział w projekcie mogą ubiegać się osoby, które:

  • mieszkają na terenie powiatu toruńskiego,
  • mają stwierdzoną chorobę przewlekłą lub wykrytą niepełnosprawność,
  • nie korzystały w ciągu ostatniego roku z fizjoterapii,

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty tel. 518 300 414
Fundacja Wspierania Rozwoju AiM
ul. Polna 100a
87-100 Toruń
Rekrutacja do projektu trwa do 03.07.2020 roku.
Projekt będzie realizowany do 31.12.2020 roku.