NASZ ZESPÓŁ

W naszej Pracowni pracę znalazło ponad stu terapeutów reprezentujących różne specjalności.
Zatrudniamy:

  • fizjoterapeutów,
  • logopedów, neurologopedów
  • psychologów i psychoterapeutów
  • pedagogów w tym:, oligofrenopedagoów, tyflopedagogów, surdopedagogów, terapeutów pedagogicznych
  • socjoterapeutów

Nasza kadra podzielona jest na zespoły, za które odpowiadają koordynatorzy: