Diagnoza funkcjonalna PEP-R

Na czym polega:

Daignoza funkcjonalna PEP-R to oparty na rozwojowej koncepcji oceny test służący do diagnozowania charakterystycznych, zindywidualizowanych sposobów uczenia się w rozwoju i terapii dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju.

Z założenia przeznaczony jest on dla dzieci funkcjonujących na poziomie przedszkolnym i niższym - w wieku od 6 miesięcy do 7 lat.

Po przeprowadzeniu badania rodzic otrzymuje diagnozę funkcjonalną, na którą składają się następujące dokumenty:

  • pisemne sprawozdanie ze zindywidualizowanego badania profilu psychoedukacyjnego PEP–R dziecka, wraz z zaleceniami;
  • opis rozwoju dziecka, dokładnie określający funkcjonowanie poszczególnych sfer rozwojowych u dziecka