TERAPIA METODĄ VOJTY

Na czym polega?

Neurolog prof.dr Vaclav Vojta odkrył istnienie tzw. odruchowej lokomocji (odruchowego przemieszczania się do przodu) i w latach 1950-1970 opracował podstawy metody, bez której trudno byłoby sobie dziś wyobrazić nowoczesną fizjoterapię w ortopedii, neurologii i pediatrii.

Metoda Vojty nie koncentruje się na nauce i ćwiczeniu „normalnych” procesów ruchowych takich jak chwytanie, wstawanie, chodzenie, lecz stymuluje mózg do uaktywnienia wrodzonych, zakodowanych wzorców ruchowych i przeniesienia tej aktywności na mięśnie tułowia oraz kończyn.
Poprzez wielokrotne powtarzanie stymulacji następuje tworzenie się nowych połączeń nerwowych w mózgu, dzięki czemu pacjenci będą w stanie wykorzystać aktywowane wzorce w motoryce spontanicznej.

Stosując u pacjentów odruchową lokomocję Vojta stworzył metodę, która osobom z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego i aparatu ruchu umożliwia, częściowe lub całkowite odzyskanie dostępu do podstawowych wzorców ruchowych.

Dla kogo?

Metoda Vojty w szczególności jest zalecana w przypadku następujących rozpoznań:

 • zaburzenia napięcia mięśniowego (obniżone lub podwyższone napięcie mięśniowe)
 • asymetrie ułożeniowe ciała
 • zaburzenia ośrodkowej koordynacji nerwowej (z.o.k.n.)
 • okołoporodowe uszkodzenie splotu ramiennego
 • przepuklina oponowo – rdzeniowa
 • kręcz szyi
 • mózgowe porażenie dziecięce (MPD)
 • zespół Downa
 • miopatie genetyczne wrodzone
 • artrogrypoza
 • opóźnienia rozwoju psychoruchowego
 • dysplazja stawu biodrowego
 • stopa końsko – szpotawa
 • nabyte uszkodzenia mózgu
 • nabyte uszkodzenia nerwów obwodowych (niedowłady obwodowe)
 • zespół poprzecznego uszkodzenia rdzenia
 • skolioza, hiperlordoza, hiperkifoza
 • zespoły bólowe kręgosłupa

PRZECIWSKAZANIA

Terapii metodą Vojty nie można stosować w przypadkach:

 • ostrych stanów chorobowych połączonych z gorączką powyżej 38° lub stanem zapalnym
 • po szczepieniach z użyciem szczepionek zawierających żywe drobnoustroje wg wskazań lekarza (z reguły przez 10 dni po szczepieniu)
 • ciąży
 • po zabiegach operacyjnych (kilka dni)