Zajęcia grupowe metodą Weroniki Sherborne

Na czym polega?

Głównym założeniem metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne jest posługiwanie się ruchem jako narzędziem we wspomaganiu rozwoju psychoruchowego dziecka i w terapii zaburzeń rozwoju. Zadaniem tej metody jest rozwój relacji z innymi ludźmi, uczenie współpracy, wzmacnianie świadomości własnego ciała i otaczającej przestrzeni, usprawnianie motoryczne, dawanie możliwości sprawdzenia własnej siły i możliwości, budowanie zaufania wobec siebie i innych. Podczas ćwiczeń ruchowych dziecko może poznać przestrzeń, w której się znajduje (przestaje ona być dla niego niebezpieczna). Dziecko czuje się bezpiecznie, staje się aktywne, bardziej twórcze. Są to ćwiczenia relaksujące i wyciszające, odbywają się grupowo - dzieci uczestniczą w nich razem z rodzicami (opiekunami) oraz rodzeństwem.

Dla kogo przeznaczone są zajęcia?

Z zajęć mogą korzystać wszystkie dzieci od najmłodszych lat, a szczególnie dzieci:

  • z autyzmem,
  • z zaburzeniami rozwojowymi i emocjonalnymi,
  • z niepełnosprawnością wzroku lub słuchu,
  • z upośledzeniem umysłowym,
  • nadpobudliwe.