Terapia Metodą NDT - Bobath

Na czy polega?


NDT-Bobath jest neurofizjologiczną metodą terapii dzieci i niemowląt. Indywidualna forma terapii pozwala na maksymalne skupienie się na potrzebach dziecka. Jedną z podstawowych zasad prowadzenia terapii jest zaakceptowanie przez dziecko dotyku terapeuty oraz prowadzenie terapii bez stresu.Podczas terapii rodzice są instruowani jak pielęgnować, postępować, opiekować się dzieckiem oraz jak ułatwić dziecku wykonywanie poszczególnych czynności. Wiele stymulacji można zaadoptować do codziennego rytmu dziecka bez wywoływania u dziecka niepokoju. Utrwalanie w życiu codziennym prawidłowych wzorców ruchowych pozwala to na przygotowanie do zabiegów terapeutycznych.
Terapia polega na stymulowaniu przez ruch układu nerwowego, nauce prawidłowych wzorców ruchowych oraz wzbogacaniu wariantowości ruchu dziecka.


Dla kogo:

  • dzieci z asymetriami - skręcaniem głowy w jedną stronę, ułożeniom w litekę "C"
  • dzieci z problemami z napięciem mięśniowym - kiedy tułów jest lejący, wiotki lub dzieci ze wzmożonym napięciem, drżeniem kończyn przy próbie wykonania ruchu, zaciśniętymi piąstkami, prężeniem rączek i nóżek podczas ubierania
  • dzieci z opóźnionym rozwojem psychoruchowym, nie osiągającym kamieni milowych
  • wcześniaków
  • dzieci z trudną historią porodową
  • dzieci ze zdiagnozowanymi chorobami genetycznymi
  • dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym