Diagnostyka noworodków i niemowląt metodą Prechtla

Jest to innowacyjna metoda diagnostyczna do funkcjonalnej oceny młodego układu nerwowego. Badanie metodą Prechtla to obserwacja spontanicznej aktywności (Ruchów Globalnych) niemowląt w pierwszych miesiącach życia. Jest czułą i obiektywną metodą oceny Centralnego Układu Nerwowego.

Badania potwierdziły, że jakościowa ocena spontanicznej, nieprowokowanej aktywności jest bardzo czułym narzędziem diagnostycznym pozwalającym na wykrycie nieprawidłowości bardzo wcześnie. Znaleziono również korelacje miedzy rodzajem nieprawidłowych wzorców ruchowych, a występowaniem mózgowego porażenia dziecięcego.

Metoda Prechtl'a jest metodą wystandaryzowaną spełniającą wymogi Evidenced Based Medicine, czyli praktyki medycznej opartej na dowodach.

Jest to powszechnie uznana metoda diagnostyczna pozwalająca na prognozowanie przyszłego rozwoju motorycznego niemowlęcia.

Zalety metody:
 

 • Nieinwazyjność
 • Duża czułość oceny
 • Wczesność – pierwsze nagranie już kilka dni po porodzie
 • Możliwość prognozowania rozwoju motorycznego w oparciu o pierwsze ruchy
 • Możliwość nagrania dziecka w warunkach domowych, bez niepotrzebnego stresu
 • Dostępność – wystarczy kilka minut i w dzisiejszych czasach – telefon komórkowy
 • Wyprzedzenie w ocenie, stojące w opozycji do powszechnego niestety podejścia, iż nie ma po co oceniać aktywności dziecka przed ukończeniem 3 miesiąca życia, gdyż do tego czasu nie musi trzymać głowy, leżeć symetrycznie, obracać się – jednak globalne ruchy niemowlęcia niosą wiele cennych informacji
 • Ewentualne wykrycie nieprawidłowości pozwala na wczesne objęcie niemowlęcia odpowiednią, ukierunkowaną terapią
 • Nie utrudnia diagnostyki standardowymi sposobami (m.in. usg, badanie pediatryczne, neurologiczne)

Dla kogo:
 

 • niemowlęta przedwcześnie urodzone
 • niemowlęta z trudnych porodów
 • niemowlęta z ciąż powikłanych
 • niemowlęta po urazach okołoporodowych
 • niemowlęta z niską masą urodzeniową
 • niemowlęta z opóźnionym rozwojem psychoruchowym