EEG Biofeadback

Na czym polega?

EEG-biofeedback (inaczej neurofeedback) to połączenie specjalistycznego oprzyrządowania do odzwierciedlenia procesów psychofizjologicznych ze wspaniałą zabawą. Podstawą wykorzystywania metody EEG-biofeedback jest znajomość funkcjonowania  i możliwości, jakie daje nam mózg wraz z całym układem nerwowym.

Polega na stosowaniu serii kontrolowanych treningów za pomocą dwóch komputerów. Na monitorze terapeuty obrazowana jest czynność bioelektryczna mózgu (EEG). Na drugim (pacjenta) jego zapis fal mózgowych przedstawiony jest w postaci wideogry. Dobrze prowadzona gra poprawia stan psychoneurologiczny pacjenta. Terapia EEG-Biofeedback jest metodą spersonalizowaną do potrzeb pacjenta.

Terapia może odbywać się również za pomocą HEG-biofeedback. Jest to metoda wykorzystująca specjalną opaskę, którą zakłada się na czoło pacjenta. Metoda HEG-biofeedback to świadoma, bezpieczna modyfikacja procesów w płacie czołowym mózgu, która daje ponadprzeciętne rezultaty w terapii zachowań u dzieci i dorosłych. Nierzadko stanowi jedyną szansę poradzenia sobie w sytuacji, gdy zawodzą inne sposoby terapii.

Dla kogo przeznaczone są zajęcia?

EEG- biofeedback przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych:

  • z zaburzeniami koncentracji uwagi,
  • z zaburzeniami pamięci,
  • z nadruchliwością,
  • z zaburzeniami emocji i zachowania,
  • z zaburzeniami snu,
  • z cechami autystycznymi,
  • z dużym poziomem stresu,
  • z napięciem emocjonalnym i mięśniowym,
  • przygotowujących się do egzaminów
  • chcących poprawić swój stan psychofizjologiczny.