FIZJOTERAPIA

Na czym polega?
 

Fizjoterapia to proces, którego celem jest przywrócenie utraconych funkcji w przebiegu choroby, a także dysfunkcji organizmu, będących następstwami zmian pourazowych, chorób spowodowanych wadami wrodzonymi, chorób zapalnych tkanki łącznej, chorób ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, schorzeń narządu ruchu (chorób kości, stawów i mięśni), schorzeń onkologicznych, schorzeń układu oddechowego, układu krążenia i chorób narządów zmysłu.
Podstawowym elementem rehabilitacji ruchowej jest kinezyterapia, czyli ćwiczenia dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka.

Oferujemy szerokie spektrum terapii dzieci i młodzieży już od urodzenia. Pracujemy wieloma specjalistycznymi metodami - NDT Bobath, PNF, integracja sensoryczna, kinesiotaping, ćwiczenia w ugulu, terapia master i wiele innych.

Dla kogo przeznaczone są zajęcia?
 

Rehabilitacja ruchowa jest przeznaczona m.in. dla dzieci:

  • z wadami postawy,
  • z wadami wrodzonymi i nabytymi narządu ruchu,
  • z asymetrią,
  • z nieprawidłowym napięciem mięśniowym (obniżonym lub wzmożonym),
  • z niezbornością i słabą koordynacją ruchową,
  • z opóźnionym rozwojem ruchowym,
  • z trudnościami w utrzymywaniu równowagi.