Fizjoterapia z użyciem kombinezonów Therasuit

Metoda Therasuit jest metodą usprawniania dzieci z zaburzeniami neurologicznymi, Mózgowym Porażeniem Dziecięcym oraz zespołami genetycznymi.
W terapii wykorzystywany jest specjalny kombinezon TheraSuit, czyli miękka orteza dynamiczna. Jest to zindywidualizowany program ćwiczeń, którego celem jest rozwijanie siły i funkcji, czyli budowanie samodzielności i niezależności w takich czynnościach jak chodzenie, czworakowanie, samoobsługa. Efektem terapii w kostiumach TheraSuit jest:

 • Polepszenie propriocepcji
 • Redukcja patologicznych odruchów
 • Przywrócenie prawidłowej postawy oraz wzorów ruchowych
 • Zapewnienie zewnętrznej stabilizacji ciała i wspomaganie osłabionych mięśni
 • Korekcja, prawidłowe ustawinie elementow ciała
 • Wpływa na układ błędnikowy (system równowagi)
 • Stymulacja mózgu oraz polepszenie pracy Centralnego Układu Nerwowego
 • Stymulacja dotykowa i sensoryczna
 • Poprawa płynności mówienia i wymowy
 • Obciążenie ciała dziecka siłami podobnymi do sił grawitacji
 • Przyśpieszenie progresu nowo-wyuczonych umiejętności ruchowych i funkcjonalnych

Wskazania:

 • MPD
 • Udary
 • Urazy mózgu
 • Opóźnienia rozwoju motorycznego
 • choroby nerowowo-mięśniowe
 • przepukliny rdzeniowo-oponowe