INTEGRACJA SENSORYCZNA

Na czym polega?

Integracja sensoryczna jest terapeutyczną i profilaktyczną metodą pracy z dziećmi. Jej autorką była dr Jean Ayres, psycholog i terapeuta zajęciowy. Teoria SI bazuje na wczesnych etapach rozwoju neurofizjologicznego dziecka, gdy zaczynają się kształtować układy zmysłów. Prawidłowy rozwój zmysłów, zarówno organów zmysłów jak i percepcji sensorycznej, stanowi niezbędny warunek dobrego samopoczucia dziecka, zachowania i uczenia się bez zaburzeń i dysfunkcji.

Podczas zajęć SI dziecko pod okiem terapeuty, a często przy jego wsparciu, wykonuje różnorodne ćwiczenia, angażujące całe ciało oraz układy zmysłów (równowagi, propriocepcji-czucia własnego ciała, dotyku, wzroku, słuchu, węchu, smaku).
Zajęcia odbywają się w sali przeznaczonej do terapii SI. Podczas terapii wykorzystywane są sprzęty i pomoce, wspierające rozwój ruchowy dziecka oraz usprawniające jego funkcjonowanie w różnych sferach.

Dla kogo przeznaczone są zajęcia?

Integracja sensoryczna jest przeznaczona dla dzieci:

  • doświadczających trudności w uczeniu się (kłopoty z zapamiętywaniem, czytaniem, pisaniem, ortografią),
  • mających problemy ruchowe (słaba koordynacja ruchowa, opóźniony rozwój ruchowy, trudności z utrzymywaniem równowagi),
  • nie lubiących się uczyć (rodzice mają wrażenie, że dziecko jest "leniwe", o wszystkim zapomina, ma niską motywację i samoocenę),
  • nadmiernie ruchliwych, mających kłopoty z koncentracją uwagi,
  • cierpiących na nadpobudliwość psychoruchową, ADHD,
  • zbyt spokojnych, powoli wykonujących codzienne czynności,
  • nadwrażliwych lub zbyt mało wrażliwych na bodźce - wzrokowe, słuchowe, dotykowe,
  • nadwrażliwych na ruch (negatywna reakcja na ruch, choroba lokomocyjna),
  • doświadczających trudności w mówieniu (niewyraźna mowa, opóźnienia rozwoju mowy).