Psychoterapia

Na czym polega?

Psychoterapia jest formą kontaktu terapeuty z dzieckiem, jego rodziną czy dorosłym, która opiera się na badaniu jakie jest podłoże trudności w rozwoju dziecka, zakłóconych relacji rodzinnych. Często to właśnie problemy emocjonalne są przyczyną tego, że dziecko nie może się rozwijać, tak jak mogłoby.

Psychoterapia skierowana do dziecka opiera się głównie na zabawie terapeutycznej, podczas której dziecko może wyrażać siebie, a terapeuta nadaje temu znaczenie. Zabawa jest naturalna formą badania świata przez dziecko, wyrażania emocji oraz rozwoju, w tym uczenia się. W związku z tym zajmuje centralne miejsce w procesie terapii. Pozwala rozwijać poczucie sprawczości, kompetencje komunikacyjne, myślenie - w tym myślenie symboliczne, pobudza wyobraźnię.

Jeśli chodzi o terapię rodziny, to rozmowa jest narzędziem terapeutycznym.

Terapia psychoterapeutyczna realizowana jest poprzez:

  • konsultacje rodzinne,
  • konsultacje indywidualne,
  • terapię indywidualną,
  • porady.