Sensoplastyka

Na czym polega?

Sensoplastyka poprzez wykorzystywanie różnorodnych, niecodziennych technik plastycznych, wpływa na wszystkie zmysły: wzroku, węchu, smaku, słuchu, dotyku. Stymulacja receptorów oddziaływuje na powstawanie nowych połączeń w mózgu. Sensoplastyka rozwija kreatywność i ekspresję, sprzyja relaksacji i wyciszeniu, daje dzieciom dużo frajdy z brudzenia się, mieszania i smakowania różnorodnych składników. Na zajęciach wykorzystuje się głównie produkty spożywcze – brudzące, kolorowe, o różnorodnej fakturze, zapachu i smaku. Zajęcia są prowadzone indywidualnie lub grupowo

Dla kogo przeznaczone są zajęcia?

Sensoplastyka przeznaczona jest głównie dla dzieci:

  • z nadwrażliwością dotykową – unikających brudzenia rąk lub dotykania przedmiotów o różnych fakturach, temperaturze itp.,
  • z obniżoną sprawnością manualną,
  • nadpobudliwych,
  • z niepełnosprawnością narządu wzroku lub słuchu,
  • z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową,
  • ze spektrum autyzmu,
  • z zespołem Aspergera,
  • z zespołem Downa.