Socjoterapia

Na czym polega?

Socjoterapia ma na celu zmniejszenie lub zlikwidowanie zaburzeń zachowania, odreagowanie emocjonalne, uzyskiwanie wsparcia i poczucia bezpieczeństwa oraz korektywne doświadczenia emocjonalne. Praca z dziećmi koncentruje się na rozpoznawaniu i – w miarę możliwości - rozwiązywaniu ich osobistych problemów, aby w konsekwencji mogły zmienić swoje przekonania, postawy i zachowania. Dzieci i Młodzież dzielą się swoimi doświadczeniami, wyrażają emocje i otrzymują wsparcie emocjonalne ze strony terapeutów.