Terapia metodą Warnkego

Na czym polega?

Terapia metodą Warnkego to rewolucyjna metoda terapii dysleksji. Umożliwia ona diagnozę i terapię dysleksji rozwojowej tzn: zaburzeń funkcji centralnego przetwarzania słuchowego, wzroku i funkcji motorycznych. Terapia dysleksji nie musi opierać się jedynie na żmudnym, nielubianym przez dzieci wykonywaniu ćwiczeń pisemnych i ćwiczeń w czytaniu. Metoda terapii Warnkego przy użyciu specjalistycznych narzędzi określa, które z funkcji odpowiedzialnych za naukę czytania i pisania są zaburzone. Dzięki tej terapii trafiamy dokładnie w sedno problemu. Treningi z użyciem nowoczesnego sprzętu są ciekawe i lubiane przez dzieci.

Dla kogo przeznaczone są zajęcia?

Metoda Warnkego jest przeznaczona dla dzieci:

  • z dysleksją,
  • chcących poprawić jakość lub tempo czytania,
  • mających trudności z nauką,
  • robiących dużo błędów ortograficznych.