Terapia pedagogiczna

Na czym polega?
 

Terapia pedagogiczna ma na celu stwarzanie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z trudnościami rozwojowymi i trudnościami w nauce. Brak osiągnięć w nauce, częste niepowodzenia zazwyczaj wiążą się z trudnościami w czytaniu, pisaniu, liczeniu i innych czynnościach szkolnych.

Terapię pedagogiczną prowadzimy w formie indywidualnej i grupowej, by spowodować określone, pozytywne zmiany w zakresie sfery poznawczej i emocjonalno-motywacyjnej oraz wiedzy i umiejętności dziecka.

Dla kogo przeznaczone są zajęcia?

 

  • Terapia pedagogiczna jest przeznaczona dla dzieci:
  • z zakłóceniami funkcji wzrokowych i słuchowych,
  • z zakłóceniami i opóźnieniami rozwoju ruchowego razem z zakłóceniami procesu lateralizacji,
  • zaburzonym rozwoju procesów emocjonalno – motywacyjnych,
  • z zaburzeniami mowy,
  • z zaburzeniami zdolności matematycznych,
  • z zaburzeniami dynamiki procesów nerwowych.