Terapia ręki

Na czym polega?

Terapia ręki ma na celu usprawnianie małej motoryki czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, a także dostarczanie wrażeń dotykowych poprzez stymulację i poznawanie rozmaitych kształtów oraz struktur. Różnorodne ćwiczenia i zabawy rozwijają sprawność ruchową dłoni, umiejętność chwytu i koordynację obydwu rąk, przygotowują do czynności samoobsługowych oraz do pisania. Ćwiczenia dostosowane są do indywidulnych potrzeb i sprawności dziecka, a także do jego wieku i zainteresowań.

Dla kogo przeznaczone są zajęcia?

Terapia ręki przeznaczona jest dla dzieci:

  • ze schorzeniami narządu ruchu,
  • z zaburzeniami napięcia w obrębie kończyn górnych (wzmożone lub obniżone napięcie),
  • z obniżoną sprawnością manualną,
  • z problemami w samoobsłudze,
  • z problemami grafomotorycznymi (pisanie, rysowanie),
  • z nadwrażliwością dotykową – unikających brudzenia rąk lub dotykania przedmiotów o różnych fakturach, temperaturze itp.,
  • mających problem z koordynacją ruchową i wzrokowo-ruchową.