Terapia zaburzeń mowy

Na czym polega?

Prawidłowy rozwój mowy jest warunkiem właściwego rozwoju poznawczego, społecznego i emocjonalnego dziecka. Dlatego tak ważne jest wspieranie rozwoju mowy dziecka już od najwcześniejszych chwil jego życia. Zdolność nawiązywania relacji z otoczeniem jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Brak zdolności komunikacji, sygnalizowania swoich potrzeb, mogą być sygnałem zaburzeń w rozwoju dziecka. Nieprawidłowa, niewyraźna wymowa, ubogi zasób słownictwa - to częste przyczyny trudności szkolnych i niepowodzeń w kontaktach rówieśniczych. Zaburzenia w rozwoju mowy wpływają niekorzystnie na poczucie własnej wartości i kształtowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby.

Terapia logopedyczna zajmuje się:

 • kształtowaniem prawidłowych czynności mowy u dzieci - mówienie i rozumienie, u dorosłych z problemami neurologicznymi zaburzającymi mowę,
 • zapobieganiem powstawaniu zaburzeń mowy na różnych etapach życia człowieka (szeroko pojęta profilaktyka logopedyczna i wczesna interwencja),
 • usuwaniem zaburzeń mowy (diagnostyka i terapia logopedyczna),
 • wyrabianie odruchu ssania i prawidłowego połykania( terapia dysfagii).

Dla kogo przeznaczone są zajęcia?

Terapia zaburzeń mowy jest przeznaczona dla dzieci:

 • z opóźnionym rozwojem mowy,
 • z wadami wymowy – nieprawidłowa realizacja głosek, mowa bezdźwięczna,
 • jąkających się i zacinających,
 • o zbyt szybkim tempie mowy,
 • z wadą słuchu,
 • z uszkodzeniami neurologicznymi (dysfazja, afazja),
 • ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnością intelektualną.