Trening umiejętności społecznych

Na czym polega?

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) ma na celu: poprawę funkcjonowania dzieci w sytuacjach społecznych poprzez zmianę zachowań nieakceptowanych na pożądane i społecznie akceptowane, zwiększenie zakresu umiejętności wykonawczych, zmianę doświadczeń, przeżyć związanych z byciem w sytuacjach trudnych – zminimalizowanie doświadczanego napięcia, uzyskanie lepszej samooceny. Zajęcia odbywają się w grupach dostosowanych do wieku dziecka. 

 Dla kogo?

Trening Umiejętności Społecznych skierowany jest do dzieci i młodzieży:

  • z diagnozą Zespołu Aspergera, ADHD, autyzmem
  • mających trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami i dorosłymi,
  • mających problemy w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami, przestrzeganiem norm społecznych, adaptacją do nowych sytuacji.